قیمت طراحی گرافیکی

برای زیبا سازی برند خود به طراحی گرافیکی نیاز دارید

شروع کنید

0$

از انتخاب ما متشکر هستیم کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت

طراحی گرافیکی

هرکدام از گزینه هایی را که می خواهید انتخاب کنید

لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

طراحی پوستر

لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

طراحی تراکت

لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

طراحی تراکت

لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

طراحی کارت ویزیت

لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

طراحی سربرگ

لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

طراحی سربرگ

لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

طراحی قالب اینستاگرام

لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

قیمت نهایی

لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

طراحی چند قالب

هزینه طراحی هر قالب اضافه 20000 تومان می باشد

لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

قیمت کل

قیمت تخمینی نهایی

Summary

توضیحات اطلاعات Quantity قیمت
Discount :
قیمت کل:

سفارش من را ثبت کنید

بازدیدها: 272