ایندکس شدن خلاصه محتوا توسط گوگل

ایندکس شدن خلاصه محتوا توسط گوگل

ایندکس شدن خلاصه محتوا کاری بسیار راحت است

ما در این مقاله ایندکس شدن خلاصه محتوا را برای شما ملموس تر میکنیم

گوگل در توییتر تأیید کرده است: چگونه Google قسمت های یک صفحه را ایندکس یا نمایه سازی می کند.

 پس معنی این ایندکس شدن برای سئو چیست؟ Google نوشت: “این تغییر به این معنی نیست که ما جداگانه صفحات را ایندکس می کنیم.

 ما هنوز صفحات را فهرست بندی می کنیم و اطلاعات مربوط به کل صفحات را برای رتبه بندی در نظر می گیریم. اما اکنون می توانیم قسمت هایی از صفحات مانند خلاصه محتوا را نیز به عنوان یک عامل رتبه بندی اضافی در نظر بگیریم … “

 این کار را به این خاطر انجام می دهند زیرا وقتی شما دقیقا چیز خاصی را می خواهید جستجو کردن برای شما سخت تر می شود.

ایندکس شدن گدرگاه تفاوت سئو کلاه سفید و سیاه

آیا تمرکز گوگل بر ایندکس شدن خلاصه محتوا یا قسمت هایی از صفحه است ؟

گوگل همچنان مانند گذشته کل صفحه را ایندکس می کند اما برای اینکه نتیجه های بهتری در ایندکس شدن خلاصه محتوا بدست بیاید سیستم های Google هنگام تعیین بیشترین ارتباط در مقایسه با آنچه قبلاً بیشتر به آن صفحه نگاه می کردیم ، محتوا و معنی آن را در نظر می گیرند.

 بنابراین ایندکس کردن در اینجا تغییری نکرده است. این بیشتر یک تغییر در نحوه رتبه بندی Google بر اساس آنچه در طراحی صفحه وب شما پیدا می کند است.

Google در اینجا به چه سیگنال هایی نگاه می کند؟

پیش از این ، سیستم های Google برخی از سیگنال های قوی تر درباره یک صفحه به عنوان مثال ، عناوین صفحه یا عناوین زیر شاخه را بررسی می کردند تا بدانند بیشترین نتیجه مربوط به یک جستجو کدام است.

 گرچه اینها هنوز فاکتورهای مهمی هستند ، اما این سیستم جدید برای شناسایی صفحاتی که دارای یک بخش جداگانه هستند و به ویژه با درخواست شما مطابقت دارند مفید است ، حتی اگر بقیه صفحه مربوط به موضوعی کمی متفاوت یا به طور کلی کمتر مرتبط باشد در ایندکس شدن خلاصه محتوا شما تاثیر دارد.

آیا برچسب های هدر اهمیت بیشتری خواهند داشت؟

در حالی که برچسب های عناوین سیگنال های بسیار مهمی هستند ، اما ممکن است هنگام باز شدن عنوان ، هدر ها دارای اهمیت بیشتری باشند. 

باز هم ، گوگل به طور کلی در مورد سیگنال های رتبه بندی خاص و در مورد هدرها به عنوان یک سیگنال رتبه بندی توضیحی نداد. 

آنها همیشه درکی از کلمات کلیدی و عبارات موجود در اسناد داشته اند ، اما اغلب مواردی مانند عنوان صفحه سیگنال های بسیار محکمی بودند که به آنها در ارائه بهترین صفحات کلی کمک می کردند.

 اکنون Google می تواند آن سوزن را در انبار کاه پیدا کند و با توجه به اطلاعات موجود در گذر گاه ها، مهمترین نتیجه را ظاهر کند. باز هم ، گفتن اینکه کدام سیگنال های خاص در اینجا برای ایندکس شدن خلاصه محتوا مهم هستند ، سخت است.

آیا این مانند قطعه های ویژه (snipped features) نیست؟

این چه تفاوتی با قطعه ویژگی ها(snipped features) دارد ، جایی که Google بخشی از محتوای شما را به عنوان پاسخ در بالای نتایج جستجوی Google نشان می دهد? 

گوگل گفت سیستم های آن از طریق درک قسمتهای مختلف ، ارتباط هر سند وب را تعیین می کنند. از طرف دیگر ، قطعه های ویژه مرتبط ترین قسمت را در سندی مشخص می کند که به طور کلی تشخیص داده مربوط به متن صفحه است.

این الگوریتم محتوا در کجا بیشتر کاربرد دارد؟

گوگل گفت: “این برای پرسش هایی مفید است که در آن مقدار مشخصی از اطلاعات شخص مورد نظر در یک قسمت از صفحه پنهان شده است که لزوماً موضوع اصلی آن صفحه نیست.”

 برای مثال : چگونه BERT در جستجوی گوگل کار می کند] را جستجو می کنیم ، ممکن است قبلاً Google نتایج مختلفی را به دست آورده باشد که به نظر می رسد در کل مرتبط هستند.

 شاید Google اخباری درباره BERT که به جستجوی Google می آمد را بازگردانده باشد. این خبر ممکن است در واقع مستقیماً به این سوال پاسخ ندهد.

 اکنون اگر یک صفحه واقعاً گسترده دارید که در مورد یک مطلب است و در آن صفحه گسترده ، یک بخش BERT وجود دارد که در واقع نحوه کار BERT را توضیح می دهد.

 حتی اگر بقیه صفحه خیلی مرتبط نباشد و آن صفحات دیگر BERT و جستجوی Google مرتبط تر به نظر برسند ، سیستم های جدید Google می توانند آن یک قسمت را بزرگنمایی کرده و آن صفحه را بالاتر رتبه بندی کنند.

اکنون می توانیم نه تنها صفحات وب را ، بلکه مقاطع جداگانه از آن صفحات را فهرست بندی کنیم. همانطور که در بالا به آن اشاره کردیم 

سیستم ایندکس شدن در گوگل تغییر نکرده است ، فقط توانایی Google در تجزیه یک قسمت مربوطه که ممکن است در یک صفحه باشد و قبلاً شانس رتبه بندی نداشته باشد ، تغییر کرده است. این تا حدی سماتیک است ، اما درک نحوه کارکرد فناوری نیز مهم است.

حال بهتر با واژه ایندکس شدن خلاصه محتوا آشنا شده اید

ایندکس شدن گدرگاه تفاوت سئو کلاه سفید و سیاه

با برترین اپراتور هوش مصنوعی باشی

بازدیدها: 364

دیدگاهتان را بنویسید

×