تکنیک های انیمیشن را میتوان بنا بر فاکتورهای متفاوتی تقسیم بندی کرد

 • تقسیم بندی بر اساس بُعد تصویر: که عموما به دو گروه زیر تقسیم میشود؛
  • ۲ بعدی
  • ۳ بعدی
 • تقسیم بندی بر اساس تکنولوژی تصویر‌برداری:
  • آنالوگ (دوربینهای با قابلیت برداشت تک فریم)
  • دیجیتال (تصاویر تولید شده توسط کامپیوتر)
 • تقسیم بندی بر اساس تکنیک تصویرسازی: به وسعت تعداد انیماتورها و کارگردانان گسترده است؛
  • به عنوان مثال تکنیکهای تصویری اوسامو تزوکا با رنزو کینوشیتا و حتی تک تک آثار رنزو کینوشیتا با هم متفاوت است

برای سفارش تماس بگیرید

Libero nibh at ultrices torquent litora dictum porta info switch@info.com

Getting started is easy

Start connecting your payment with Switch App.

Libero nibh at ultrices torquent litora dictum porta info switch@info.com

Getting started is easy

Start connecting your payment with Switch App.

Libero nibh at ultrices torquent litora dictum porta info switch@info.com

Getting started is easy

Start connecting your payment with Switch App.