بروسیس

Brosis

café

نوشیدنی گرم بر پایه قهوه

کروسان پنیر و ریحان

نان ، پنیر موزارلا ، گوجه ، ریحان ، تخم کتان

117,000 تومان

کروسان پنیر

نان ، خیار ، گوجه ، گردو ، ریحان

140,000 تومان

کروسان بوقلمون

نان ، گوشت ، پنیر مزه دار شده ، گوجه ، پنیر موزارلا ، ریحان

195,000 تومان

کروسان شکلات و کره بادام زمینی

نان ، کره ، شکلات ، موز ، توت فرنگی

160,000 تومان

شیرینی پریس برست

120,000 تومان

پنکیک

تومان

نوشیدنی گرم بر پایه شیر

کروسان پنیر و ریحان

نان ، پنیر موزارلا ، گوجه ، ریحان ، تخم کتان

117,000 تومان

کروسان پنیر

نان ، خیار ، گوجه ، گردو ، ریحان

140,000 تومان

کروسان بوقلمون

نان ، گوشت ، پنیر مزه دار شده ، گوجه ، پنیر موزارلا ، ریحان

195,000 تومان

کروسان شکلات و کره بادام زمینی

نان ، کره ، شکلات ، موز ، توت فرنگی

160,000 تومان

شیرینی پریس برست

120,000 تومان

پنکیک

تومان

نوشیدنی سرد بر پایه قهوه

کروسان پنیر و ریحان

نان ، پنیر موزارلا ، گوجه ، ریحان ، تخم کتان

117,000 تومان

کروسان پنیر

نان ، خیار ، گوجه ، گردو ، ریحان

140,000 تومان

کروسان بوقلمون

نان ، گوشت ، پنیر مزه دار شده ، گوجه ، پنیر موزارلا ، ریحان

195,000 تومان

کروسان شکلات و کره بادام زمینی

نان ، کره ، شکلات ، موز ، توت فرنگی

160,000 تومان

شیرینی پریس برست

120,000 تومان

پنکیک

تومان

کیک و کوکی

کروسان پنیر و ریحان

نان ، پنیر موزارلا ، گوجه ، ریحان ، تخم کتان

117,000 تومان

کروسان پنیر

نان ، خیار ، گوجه ، گردو ، ریحان

140,000 تومان

کروسان بوقلمون

نان ، گوشت ، پنیر مزه دار شده ، گوجه ، پنیر موزارلا ، ریحان

195,000 تومان

کروسان شکلات و کره بادام زمینی

نان ، کره ، شکلات ، موز ، توت فرنگی

160,000 تومان

شیرینی پریس برست

120,000 تومان

پنکیک

تومان

قهوه دمی

کروسان پنیر و ریحان

نان ، پنیر موزارلا ، گوجه ، ریحان ، تخم کتان

117,000 تومان

کروسان پنیر

نان ، خیار ، گوجه ، گردو ، ریحان

140,000 تومان

کروسان بوقلمون

نان ، گوشت ، پنیر مزه دار شده ، گوجه ، پنیر موزارلا ، ریحان

195,000 تومان

کروسان شکلات و کره بادام زمینی

نان ، کره ، شکلات ، موز ، توت فرنگی

160,000 تومان

شیرینی پریس برست

120,000 تومان

پنکیک

تومان

شیک

کروسان پنیر و ریحان

نان ، پنیر موزارلا ، گوجه ، ریحان ، تخم کتان

117,000 تومان

کروسان پنیر

نان ، خیار ، گوجه ، گردو ، ریحان

140,000 تومان

کروسان بوقلمون

نان ، گوشت ، پنیر مزه دار شده ، گوجه ، پنیر موزارلا ، ریحان

195,000 تومان

کروسان شکلات و کره بادام زمینی

نان ، کره ، شکلات ، موز ، توت فرنگی

160,000 تومان

شیرینی پریس برست

120,000 تومان

پنکیک

تومان

دسر

کروسان پنیر و ریحان

نان ، پنیر موزارلا ، گوجه ، ریحان ، تخم کتان

117,000 تومان

کروسان پنیر

نان ، خیار ، گوجه ، گردو ، ریحان

140,000 تومان

کروسان بوقلمون

نان ، گوشت ، پنیر مزه دار شده ، گوجه ، پنیر موزارلا ، ریحان

195,000 تومان

کروسان شکلات و کره بادام زمینی

نان ، کره ، شکلات ، موز ، توت فرنگی

160,000 تومان

شیرینی پریس برست

120,000 تومان

پنکیک

تومان

چایی و دمنوش

کروسان پنیر و ریحان

نان ، پنیر موزارلا ، گوجه ، ریحان ، تخم کتان

117,000 تومان

کروسان پنیر

نان ، خیار ، گوجه ، گردو ، ریحان

140,000 تومان

کروسان بوقلمون

نان ، گوشت ، پنیر مزه دار شده ، گوجه ، پنیر موزارلا ، ریحان

195,000 تومان

کروسان شکلات و کره بادام زمینی

نان ، کره ، شکلات ، موز ، توت فرنگی

160,000 تومان

شیرینی پریس برست

120,000 تومان

پنکیک

تومان

آبمیوه و موکتل

کروسان پنیر و ریحان

نان ، پنیر موزارلا ، گوجه ، ریحان ، تخم کتان

117,000 تومان

کروسان پنیر

نان ، خیار ، گوجه ، گردو ، ریحان

140,000 تومان

کروسان بوقلمون

نان ، گوشت ، پنیر مزه دار شده ، گوجه ، پنیر موزارلا ، ریحان

195,000 تومان

کروسان شکلات و کره بادام زمینی

نان ، کره ، شکلات ، موز ، توت فرنگی

160,000 تومان

شیرینی پریس برست

120,000 تومان

پنکیک

تومان

0 - تومان
هیچ محصولی در سبدخرید نیست.

Libero nibh at ultrices torquent litora dictum porta info switch@info.com

Getting started is easy

Start connecting your payment with Switch App.

Libero nibh at ultrices torquent litora dictum porta info switch@info.com

Getting started is easy

Start connecting your payment with Switch App.

Libero nibh at ultrices torquent litora dictum porta info switch@info.com

Getting started is easy

Start connecting your payment with Switch App.